RADIO SOI48 [27.02.2015]

SELECTED by Kunio Teramoto aka moppy

RADIO SOI48 [30.01.2015]

SOI48 GROOVE 003 PROMOTHION SPECIAL MIX

RADIO SOI48 [27.12.2014]

Special Greek Mix by Kunio Teramoto aka moppy

RADIO SOI48 [28.11.2014]

SOI48 KEI UTSUKI & SHINSUKE TAKAGI


RADIO SOI48 [14.11.2014]

JAPANESE TRADITIONAL MINYO 45S SPECIAL
MIXED BY TAKUMI SAITO

RADIO SOI48 [17.10.2014]

moodyama

Japanese Traditional Minyo 45s special

RADIO SOI48 [12.09.2014]
KUNIO TERAMOTO AKA MOPPY

RADIO SOI48 [25.07.2014]
SOI48 KUNIO TERAMOTO AKA MOPPY

RADIO SOI48 [11.07.2014]
SOI48 KEI UTSUKI & SHINSUKE TAKAGI

RADIO SOI48 [13.06.2014]
moodyama / pakistan special set !!!

Additional information