RADIO SOI48 [25.07.2014]
SOI48 KUNIO TERAMOTO AKA MOPPY

Additional information